Jeg underviser børn og unge i god digital adfærd

rasmus@kottpoulsen.dk

tlf: 28129303

Om mig

Jeg er uddannet pædagog og har en kandidat i informationsteknologi. Derudover er jeg uddannet konfliktmægler.

Jeg arbejder som afdelingsleder af Louis P Juniorklub (6. og 7. klasse) på Frederiksberg og som underviser og oplægsholder på alle Frederiksbergs skoler og udvalgte Københavnske skoler. Jeg har stor erfaring med at undervise elever og forældre i digital dannelse.

Siden 2015 har jeg undervist 293 skoleklasser og 85 forældregrupper.

Jeg har udviklet undervisningsmateriale, som baserer sig på den viden, som er tilgængelig hos blandt andet Redbarnet, Børns Vilkår, D.U.D.E, Medierådet, Sex og Samfund, DR m.m.

Mine undervisningsforløb er tilpasset de enkelte klassetrin med hensyn til modenhed og progression i forhold til fælles mål.